Telefon Trzcianka: +48 723 687 745

Telefon Ząbrowo: +48 943 524 886

Które maszyny są niezbędne do pracy na roli?

W każdym nowoczesnym gospodarstwie rolnym wykorzystuje się maszyny. Gospodarstwa wielkopowierzchniowe nie mogłyby się bez nich obyć. Maszyny potrafią zaoszczędzić rolnikom wiele czasu i energii. Właśnie dlatego stanowią podstawowe wyposażenie gospodarstw rolnych. Jakie sprzęty mechaniczne wykorzystuje się do pracy na roli?

Jakie maszyny są potrzebne do uprawy roli? 

Maszyny rolnicze pomagają osiągnąć odpowiedni stopień efektywności i precyzji w procesie uprawy roślin. Jeśli chodzi o pojazdy mechaniczne, głównym wyposażeniem gospodarstw są ciągniki rolnicze. Do ciągnika można przyłączyć inne maszyny, takie tak siewniki, opryskiwacze, prasy zwijające, rozsiewacze obornika czy pługi. Jest to zatem maszyna wielofunkcyjna i stanowi nieodzowną pomoc w uprawie roli, nawet w mniejszych gospodarstwach. Ciągnika można z powodzeniem używać do transportu pasz, płodów rolnych czy mniejszego sprzętu. Potrzebna jest wówczas przyczepa rolnicza lub wóz paszowy.

Praca na roli wiąże się z ingerencją w powierzchnię gruntu, dlatego do niezbędnych sprzętów rolniczych zaliczane są ładowarki teleskopowe i ładowacze czołowe. Mogą one służyć przykładowo do przekopywania ziemi, ładowania płodów rolnych na przyczepę czy transportu kamieni. Aby przygotować grunt pod zasiew, potrzebne są także brony, służące do orania pól. Osprzęt ten przyłącza się do ciągnika. Podobnie jest z kosiarkami, które przydają się do koszenia łąk, sadów i zielonych ugorów.

Maszyny specjalistyczne

Oczywiście niektóre prace rolne można wykonywać ręcznie lub przy wykorzystaniu zwierząt gospodarskich. W nowoczesnym rolnictwie jednak już się tego nie praktykuje. Innowacyjne maszyny rolnicze potrafią bowiem zastąpić człowieka w wielu zadaniach. W gospodarstwach rolnych wykorzystuje się zatem nie tylko podstawowe maszyny, lecz również specjalistyczny osprzęt:

  • równiarki rolnicze,
  • owijarki do bel,
  • przetrząsarki i zgrabiarki,
  • peleciarki,
  • sieczkarnie,
  • kruszarki,
  • chwytaki.